Najbolja mjesta moljenja

Mekka i Nepovredivi Hram (Mesdžidu-l-Haram)

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj ko želi i Ovaj i Onaj svijet – neka se zaputi ka Hramu (Kabi), jer neće nijedan čovjek njemu doći pa moliti Boga za Ovaj svijet, a da mu ga Bog neće dati, i neće Ga moliti za Onaj svijet, a da mu On neće ostaviti u zalog od njega.“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Svaki čovjek koji se abdesti pa dotakne Kamen (Hadžeru-l-Esved), potom klanja dva rekata kod Mjesta stajanja Ibrahima (Mekami-Ibrahim), zatim se vrati i stavi ruku na vrata Kabe, hvalu Bogu iskaže i zatraži u Boga bilo šta, a da mu On to neće dati, ako bude htio.“[2]

Arefat na Dan Arefata

Imam Ali, mir s njime, je rekao: „U noći Arefata Allahov Poslanik, s.a.v.a., se, dok je stajao, okrenuo licem prema ljudima i rekao: ‘Dobro došli, izaslanstvo Božije, kojima On, kada Boga zamole, daje!’ – ponavljajući to tri puta.“[3] 

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] Musnedu Zejd, str. 220. 

[2] En-Nevadir li-l-Eš'ari, str. 140, predaja 360.

[3] Musnedu Zejd, str. 221.

 

Pitanja i odgovori