Najbolja mjesta robovanja Bogu – Mekka

Značaj Mekke

Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod Tvoga Časnog hrama, da bi, Gospodaru naš, molitvu obavljali; zato, učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih različitim plodovima da bi zahvalni bili. [1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Zaista, Bog Svevišnji ima najbolje od svega što je stvorio… Njegova najbolja mjesta su Mekka, Medina i Bejtu-l-Makdis.”[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao obraćajući se Mekki: “Lijepa li si ti, meni najdraže mjesto! Da me moj narod nije istjerao iz tebe, ne bih boravio nigdje drugo osim u tebi.”[3]

Sigurnost svakog uplašenog koji uđe u Harem

Tako mi smokve i masline,

I gore Sinajske,

i grada ovog bezbjednog![4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Znajte, prokletstvo Božije, meleka i svih ljudi jeste na onog koji u islamu učini nešto, odnosno učini zlodjelo u dozvoljenom prostoru, pa se skloni u Harem; neka ga niko ne uzme u zaštitu, niti mu pomogne i ne ugosti ga, sve dok se on ne vrati u dozvoljeni prostor i nad njim ne bude izvršena kazna.” [5]

Zabranjenost narušavanja sigurnosti Harema

I napadajte takve gdje god ih susretnete i protjerujte ih odande odakle su oni vas protjerali. A zlostavljanje je teže od ubijanja! I ne borite se protiv njih kod Časnog hrama, dok vas oni tu ne napadnu. A ako vas napadnu, onda ih ubijajte! – Neka takva bude kazna za nevjernike.[6]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao na dan oslobođenja Mekke: “Uistinu, Bog je Mekku učinio nepovredivom od vremena stvaranja Nebesa i Zemlje, i ona će ostati nepovrediva do nastupa Smaka svijeta; ona nije dopuštena bilo kome prije mene niti će biti dopuštena bilo kome nakon mene, a meni je bila dopuštena samo jedan čas u toku jednog dana.”[7]

Zabranjenost lova i sječe drveća u Haremu

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “U Haremu u Mekki nije dopušteno kositi travu, sjeći drveće i trnje, ni rastjerivati u njemu životinje za ulov. Zato, koga uhvatite da kosi travu, ili siječe drveće, ili plaši životinje za ulov, taj vam je sam omogućio da ga grdite i da ga išibate, jer je učinio dopuštenim ono što je zabranjeno.”[8]

Pravila lijepog ponašanja prilikom ulaska u Mekku

U zbirci Es-Sunen Tirmizija se prenosi od Ibn Omera: “Vjerovjesnik, s.a.v.a., se okupao za ulazak u Mekku u dolini Fahh.[9]

 

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama, sv. 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković

[1] Ibrahim, 37.

[2] Et-Tefsiru-l-mensub ile-l-Imami-l-‘Askeri, str. 661, predaja 374.

[3] Sunenu-t-Tirmizi, sv. 5, str. 723, predaja 3926.

[4] Et-Tin, 1-3.

[5] El-Dža‘ferijjat, str. 71.

[6] El-Bekare, 191.

[7] El-Kafi, sv. 4, str. 226, predaja 4.

[8] El-Dža‘ferijjat, str. 71.

[9] Sunenu-t-Tirmizi, sv.3, str. 208, predaja 8490,

Pitanja i odgovori