Simpozij na temu “Uloga mjeseca ramazana u intelektualnom i duhovnom uzdizanju”

Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u BiH i Fondacija “Mulla Sadra” u BiH 23. maja 2017. organizirale su simpozij “Uloga mjeseca ramazana u intelektualnom i duhovnom uzdizanju”. Skup je održan u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Moderator je bio mr. Nihad Čamdžić, a uz lijepo učenje Kur’ana dvojice učača, Mirze Ganića i Mustafe Kubata, profesori predavači bili su direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u BiH mr. Nusret Abdibegović, dr. Mahmud Reza Jamshidi, direktor krovne organizacije vjerskih škola za žene u Islamskoj Republici Iran, dr. hfz. Mevludin Dizdarević, imam džamije Ensar i predavač na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, te Akbar Eydi, osnivač Fondacije “Mulla Sadra” u BiH.

Govoreći o mjesecu ramazanu, Nusret Abdibegović istaknuo je da je mjesec ramazan mjesec komunikacije među muslimanima, kada se u džamiju odlazi dušom i srcem, a posti radi duhovnog prosvjetljenja i spoznaje. U svom izlaganju zaključio je da je u postu snaga duha i put spoznaje.

Prof. Jamshidi, između ostalog, na tragu ajeta: “Ako te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno blizu”, ukazao je, uza sve druge blagodati koje donosi ovaj mjesec, i na važnost dove u mjesecu ramazanu.

Prof. Dizdarević govorio je o višedimenzionalnosti mjeseca ramazana i o tome da se najintenzivnije susretanje čovjeka sa Bogom dešava upravo u ovom mjesecu. Osvrnuo se, također, na mjesec ramazan u bošnjačkoj tradiciji i kulturi.

Simpozij je svojim obraćanjem zaključio prof. Eydi, koji je naglasio kako je mjesec ramazan prije svega mjesec promišljanja i pozvao prisutne da promisle koliko su truda uložili u upoznavanje sa Kur'anom.

Pitanja i odgovori