Historija islamske filofozije

Islamska filozofija je nauka koja se u okrilju učenja Kur'ana i Sunneta neprekidno usavršava. Ovu zbilju možemo pratiti od prvog muslimanskog filozofa, Kindija, pa preko Farabija, Ibn Sine, Muhakkika Tusija, Mirdamada, Mulla Sadre, Mulla Hadija Sabzevarija, do Allame Tabatabaija i Morteze Motahharija. Historijski pregled islamske filozofije, kakav je načinjen u ovoj knjizi, ukazuje na mnoge važne činjenice, a neke od njih su: prihvatanje utjecaja islamske kulture, promjene koje nastaju u islamskoj filozofiji, novine koje
unose brojni muslimanski filozofi, upoznavanje s jakim i slabim tačkama kod pojedinih mislilaca, međusobna povezanost filozofskih pitanja, upoznavanje sa okolnostima i uvjetima pojave nastanka filozofske škole itd.

Pitanja i odgovori