Ono što je potrebno prije moljenja

U djelu El-Mu'džemu-l-Evsat se prenosi od Jezida ibn Amira: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., je došao sa jednom skupinom ljudi i zaustavio se na Arefatu, niže Murejtaa i okrenut u pravcu kible, molio je podignutih ruku.“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko abdesti i uljepša čin abdesta, zatim klanja dva rekata pa moli Gospodara svoga – njegovo moljenje će, prije ili poslije, biti uslišano.“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada zaželiš da se moliš Bogu, tada prije toga klanjaj, ili udijeli milostinju, ili učini neko drugo dobro ili se prisjeti Boga!“[3]

 

 
 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] El-Mu‘džemu-l-evsat, sv. 8, str. 376, predaja 8923.

[2] Medžme‘u-z-zevaid, sv. 2, str. 233, predaja 2431.

[3] ‘Avali-l-leali, sv. 1, str. 110, predaja 16.

Pitanja i odgovori