Noćni namaz

Vrijednost noćnog namaza

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَ‌بُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

I probdij dio noći u namazu – kao dodatnu obavezu svoju; Gospodar tvoj će ti na Drugom svijetu hvale dostojno mjesto darovati.[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao u oporuci hazreti Aliju, mir s njim: „Klanjaj noćni namaz!“ – ponovivši to četiri puta.[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog je uzeo Ibrahima za prijatelja samo zato što je hranom ljude hranio i noću klanjao dok drugi spavaju.“[3]

Bog svevišnji se ponosi onim ko klanja u posljednjoj trećini noći

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada se čovjek osami s Gospodarem svojim u trećoj trećini mrkle noći i šapatom Mu se obraća, Bog učvrsti svjetlost u srcu njegovom… Zatim Svevišnji govori melekima Svojim: ‘O meleki Moji, pogledajte Moga roba: on se sa Mnom osamio u dubini mrkle noći, dok se besposleni zabavljaju i nemarni spavaju – svjedočite da sam Ja njemu zaista oprostio!'“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Gospodar tvoj se hvali pred melekima s tri osobe: čovjekom koji ustane klanjati noću sam pa učini sedždu i zaspi dok je na sedždi, govoreći: ‘Pogledajte roba Moga, njegova duša je u Mene, a njegovo tijelo čini Meni sedždu.'“[5]

Plodovi noćnog namaza

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Klanjajte noćni namaz jer je to postupanje dobrih prije vas! Zaista, obavljanje noćnog namaza znači približavanje Bogu i odvraćanje od grijeha.“[6]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko mnogo klanja noću, lice mu je lijepo danju.“[7]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] El-Isra, 79.

[2] El-Mehasin, sv. 1, str. 82, predaja 48.

[3] ‘Ilelu-š-šerai‘, str. 35, predaja 4.

[4] El-Emali li-s-Saduk, str. 354, predaja 432.

[5] ‘Uddetu-d-da‘i, str. 143.

[6] Kenzu-l-‘ummal, sv. 7, str. 790, predaja 21428.

[7] Kitabu Men la jehduluhu-l-fekih, sv. 1, str. 474, predaja 1370.

Pitanja i odgovori