Poslušnost Bogu Svevišnjem (tâ'atullahi)

Poticanje na poslušnost Bogu Svevišnjem, Poslaniku, s.a.v.a., i onima kojima je povjerena vlast

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّ‌سُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ‌ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُ‌دُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّ‌سُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ‌ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ‌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i onima kojima je povjerena vlast nad vama. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allahu i u Onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Poslušnost je radost.“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ono što je u Boga može se postići samo pokornošću Njemu.“[3]

Ulaganje napora u pokornosti Bogu Svevišnjem

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ulažite napor u poslovima! Ako vas slabost zadrži, onda se ustežite od griješenja!“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „O skupino muslimana, zasučite rukave jer stvar je, zaista, ozbiljna; budite pripravni, jer je odlazak blizu; opskrbite se, jer je put dalek; olakšajte terete svoje, jer pred vama je teška uzbrdica koju ne mogu preći, osim oni s malim teretima.“[5]

 

 
 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] En-Nisa, 59.

[2] Biharu-l-envar, sv. 70, str. 105, predaja 8.

[3] El-Kafi, sv. 2, str. 74, predaja 2.

[4] A‘lamu-d-din, str. 153.

[5] A‘lamu-d-din, str. 343.

Pitanja i odgovori