Varanje (gišš)

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Musliman je muslimanu brat; muslimanu nije dopušteno da svome bratu proda išta s mahanom, a da mu to nije otkrio.“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Vjernici međusobno dobronamjerni i jedni druge vole, makar im kuće i tijela bili međusobno udaljeni; razvratnici se međusobno varaju i obmanjuju, makar im kuće i tijela bili blizu jedni drugih.“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Nije naš ko prevari muslimana.“[3]

Posljedice varanja

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko prevari svoga brata muslimana Bog oduzme od njega blagoslov njegove opskrbe, pusti da se pokvari njegovo življenje i prepusti ga njemu samome.“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj ko je varao muslimane biće na Dan stajanja oživljen sa Jevrejima jer oni među ljudima najviše varaju muslimane.“[5]

 
 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] Kenzu-l-‘ummal, sv. 4, str. 59, predaja 9502.

[2]Et-Tergibu ve-t-terhib, sv. 2, str. 575, predaja 12.

[3] El-Fakih, sv. 3, str. 273, predaja 3986.

[4] Sevabu-l-a‘mal, str. 337, predaja 1.

[5] El-Fakih, sv. 3, str. 273, predaja 3987.

Pitanja i odgovori