Mučenje (ta‘zib)

Odvraćanje od mučenja ljudi

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Na Dan stajanja će biti rečeno silnicima: ‘Bacite svoje kandžije i uđite u Džehennem!'“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog Svevišnji će na Dan stajanja kazniti one koji su mučili ljude na Ovome svijetu.“[2]

Odvraćanje od bespravnog udaranja i ubijanja

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, najdrskiji prema Bogu Svevišnjem je onaj ko je ubio onoga ko nije njegov ubica i ko je udario onoga ko nije njega udario.“[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onome ko udari muslimana po obrazu ili licu Bog će na Dan stajanja razasuti kosti njegove i biće oživljen okovan sve dok tako ne uđe u Džehennem, osim ako se pokaje.“[4]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] Kenzu-l-‘ummal, sv. 6, str. 86, predaja 14958.

[2] Kenzu-l-‘ummal, sv. 5, str. 391, predaja 13377.

[3] El-Kafi, sv. 7, str. 274, predaja 2.

[4] El-Fakih, sv. 4, str. 15, predaja 4968.

Pitanja i odgovori