Žurba (‘adžela)

Pokuđenost žurbe

وَ يَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَ كَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا.

Čovjek i proklinje i blagosilja; čovjek je dosta nagao.[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Žurba je upropastila ljude! Kada bi ljudi oprezno postupali, ne bi niko stradao.“[2]

Pohvaljenost požurivanja u prilikama za činjenje dobra

وَ مَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى * قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِى وَ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى

“A zašto si prije naroda svoga požurio, o Musa?” On reče: “Evo ide za mnom, a požurio sam k Tebi, Gospodaru moj, da budeš zadovoljan.[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Uistinu, Bog voli dobro koje se ubrza.”[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Polaganost u svemu je pohvalna, osim u radu za Onaj svijet.“[5]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] El-Isra, 11.

[2] El-Mehasin, sv. 1, str. 340, predaja 697.

[3] Ta-Ha, 83-84.

[4] El-Kafi, sv. 2, str. 142, predaja 4.

[5] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 98, predaja 5673.

Pitanja i odgovori