Vrijeđanje i psovanje

Upozoravanje na vrijeđanje

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Čuvajte se vrijeđanja jer Bog Svevišnji ne voli onoga ko bestidno vrijeđa.“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Bog voli stidljivog i krjeposnoga, a mrzi bestidnog, nametljivog koji išće.“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, u najgore Božije robove spada onaj s kojim je sjedenje omraženo usljed bestidnosti njegove.“[3]

Upozoravanje na psovanje vjernika

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Psovač vjernika je poput onoga koji je na rubu propasti.“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Psovanje vjernika jeste griješenje, ratovanje protiv njega je nevjerovanje, a njegovo ogovaranje je neposlušnost Bogu.“[5]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] El-Hisal, str. 176, predaja 235.

[2] El-Emali li-t-Tusi, str. 39, predaja 43.

[3] El-Kafi, sv. 2, str. 325, predaja 8.

[4] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 598, predaja 8093.

[5] Sevabu-l-a‘mal, str. 287, predaja 2.

Pitanja i odgovori