Laž

I reci: “Došla je istina, a nestalo je laži; laž, zaista, nestaje!”[1]Nego istinom suzbijamo laž, istina je uguši i laži nestane; a teško vama zbog onoga što o Njemu iznosite![2]

Imam Ali, mir s njim: “Laž je obmanjivač i varalica.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Probijat ću neistinu, sve dok istina ne izađe iz njenih njedara.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Istina je džennetski, a laž džehennemski put. Svaki put ima svoga pozivaoca.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Učinio je nepravdu istini onaj ko pomogne laž.”[6] 

Odvajanje istine od laži 

Imam Ali, mir s njim: “Između istine i laži su četiri prsta. Laž je kad kažeš: ‘Čuo sam’, a istina je kad kažeš: ‘Vidio sam.’”[7]

Miješanje istine i laži 

Istinu sa neistinom ne miješajte i istinu svjesno ne tajite![8]

Imam Ali, mir s njim: “Da laž nije pomiješana sa istinom, ne bi ostala skrivena tragaocima za istinom, a da istina nije pomiješana sa laži, svojeglavi bi ostali bez riječi. Međutim, uzeta je šaka ovoga i šaka onoga.”[9]

Imam Ali, mir s njim: “Koliko li je samo zabludaokićeno ajetima iz Božije knjige, kao što su bakreni dirhemi ukrašeni srebrenim prelivom.”[10]

Nevjerovanje u laž 

Imam Sadik, mir s njim: “Allah ne želi da se laž prikaže kao istina. Allah ne želi da se istina u srcu vjernika prikaže kao očita laž. Allah ne želi da laž u srcu nevjernika suprotstavljenog istini poprimi oblik nesumnjive istine. Da nije učinio tako, ne bi se razlikovala istina od laži.”[11]

Imam Sadik, mir s njim: “Srce neće biti uvjereno da je laž istina, niti da je istina laž.”[12]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] El-Isra, 81.
[2] El-Enbija, 18.
[3]Gureru-l-hikem, 549.
[4]Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 2/185.
[5]Nehdžu-s-se‘ade, 3/291.
[6]Gureru-l-hikem, 6041.
[7] Nehdžu-l-belaga, govor 140.
[8] El-Bekare, 42.
[9]Nehdžu-l-belaga, govor 50.
[10]Gureru-l-hikem, 6969.
[11]El-Bihar, 5/303/12.
[12]Tefsiru-l-‘Ajjaši, 2/53/39.

Pitanja i odgovori