Razvod braka

Omraženost razvoda braka Bogu

U djelu El-Kafi se prenosi od Safvana ibn Mehrana, koji je prenio od Imama Sadika, mir s njim: “Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: ‘Nema ničeg mržeg Bogu Svevišnjem od muslimanske kuće koja se razori razvodom braka…’ Potom je rekao Ebu Abdullah (Imam Sadik), mir s njim: ‘Zaista, Bog Svevišnji je isticao razvod i ponovio o njemu riječ Svoju: da razvrgnuće braka spada u ono što On mrzi.’”[1]

Osuda onih koji se često žene i onih koje se često udaju

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Zaista, Bog ne voli one koji se često žene i one koje se često udaju.”[2]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama, sv. 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković

[1] El-Kafi, sv. 5, str. 328, predaja 1.

[2] Kenzu-l-‘ummal, sv. 9, str. 662, predaja 27876.

Pitanja i odgovori