Rasipništvo

Daj bližnjem svome pravo njegovo, i siromahu, i putniku-namjerniku, ali ne rasipaj mnogo, jer su rasipnici braća šejtanova, a šejtan je Gospodaru svome nezahvalan.

Imam Ali, mir s njim: “Budi darežljiv, ali nemoj biti rasipnik! Budi štedljiv, ali nemoj biti škrtac!”

Imam Ali, mir s njim: “Rasipništvo je predznak siromaštva.”

Imam Ali, mir s njim: “Rasipništvo je pratilac bijedi.”

Imam Ali, mir s njim: “Ko se ponosi rasipništvom, bit će ponižen bijedom.”

Imam Sadik, mir s njim, o Božijim riječima Ali ne rasipaj mnogo!: “Onaj koji dijeli ne pokoravajući se Bogu je rasipnik, a onaj koji udjeljuje na putu dobra je umjeren.”

Imam Sadik, mir s njim, na pitanje Ebu Besira o Božijim riječima Ali ne rasipaj mnogo!: “To je rasipanje imetka, nakon kojeg čovjeku ne ostaje ništa.” Ebu Besir upita: “Rasipništvo može biti i u onom što je dozvoljeno?” Imam odgovori: “Da.”

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

Pitanja i odgovori