Štete koje prijete izgradnji društva – omalovažavanje i raskol

Zabrana omalovažavanja ljudi

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Neka niko od vas nipošto ne omalovažava nijedno od Božijih stvorenja, jer sigurno ne zna ko je od njih prijatelj Božiji!”[1]

Upozoravanje na ponižavanje vjernika

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko ponizi vjernika ili vjernicu, ili ga omalovaži usljed siromaštva ili malog imetka njegova, Bog će ga u Danu stajanja razotkriti, a potom će ga osramotiti.”[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ne omalovažavaj nikog od muslimana jer beznačajni među njima je velik u Boga.“ [3]

Štete raskola

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Nijedan narod se nakon svoga vjerovjesnika nije razišao, a da sljedbenici laži nisu zavladali nad sljedbenicima Istine.”[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Nemojte se razilaziti jer oni prije vas su se razišli pa su nastradali.”[5]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Nemojte se razilaziti pa da vam se srca raziđu!”[6]

Raskol je Božija kazna

Reci: “On je kadar da pošalje protiv vas kaznu iznad vaših glava ili ispod vaših nogu ili da vas u stranke podijeli i učini da silu jedni drugih iskusite.” Pogledaj samo kako Mi potanko iznosimo dokaze da bi oni razumjeli![7]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Klanjao sam namaz želje i straha i zaiskao od Gospodara svoga troje, pa mi je dao dvoje, a uskratio jedno: iskao sam da moje sljedbenike ne stavlja na iskušenje gladnim godinama, pa mi je udovoljio, iskao sam da neprijatelju njihovom ne prepusti vlast nad njima, pa mi je udovoljio i iskao sam da ih u stranke ne razdijeli, pa mi je to odbio.”[8]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama, sv. 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković

[1] Biharu-l-envar, sv. 75, str. 147, predaja 21.

[2] Musnedu Zejd, str. 474.

[3] Tenbihu-l-havatir, sv. 1, str. 31.

[4] Kenzu-l-‘ummal, sv. 1, str. 183, predaja 929.

[5] Isto, str. 177, predaja 894.

[6] Isto, predaja 895.

[7] El-En‘am, 65.

[8] Kenzu-l-‘ummal, sv. 11, str. 174, predaja 31098.

Pitanja i odgovori