Povučenost

Vrijednost povučenosti

El-Kafi od onoga što je Uzvišeni došapnuo Musau, mir s njim: “Budi pohabane odjeće a neistrošena srca, bit ćeš nepoznat ljudima a poznat stanovnicima Nebesa.”[1]

Poslanik, s.a.v.a.: “Povučenost je ibadet.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Usamljivanje je odmor pobožnih ljudi.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Ko se povuče od ljudi, bit će u prisnoj vezi s Allahom, dž.š.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Ko se povuče od ljudi, spasio se od nji­hova zla.”[5]

Šta uzrokuje povučenost

Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan za razloge svoga povla­čenja u osamu: “Pokvarilo se vrijeme, promijenila se braća i vidio sam osamljivanje boljim za smiraj moga srca.”[6]

Imam Askeri, mir s njim: “Otuđenost od ljudi je u mjeri pronicanja u njih.”[7]

Kome povučenost nije potrebna

Poslanik, s.a.v.a.: “Vjernik koji se druži s ljudima i podnosi njihova uznemiravanja bolji je od vjernika koji se ne druži s ljudima i ne pod­nosi njihova uznemiravanja.”[8]

Poslanik, s.a.v.a., reče čovjeku koji je namjeravao otići na brdo radi ibadeta: “Da se neko od vas strpi jedan časak u onome što mu ne odgovara u islamskoj državi bolje je od četrdeset godina ibadeta u osami.”[9]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Ertan Basarik

[1] El-Kafi, 8/42/8.

[2] A‘lamu-d-din, 341.

[3] Gureru-l-hikem, 661.

[4] Isto, 8644.

[5] Isto, 8151.

[6] El-Bihar, 47/60/116.

[7] Isto, 70/111/14.

[8] Kenzu-l-‘ummal, 686.

[9] Ed-Durru-l-mensur, 1/161.

Pitanja i odgovori