Ašura

Imam Zejnul-Abidin, mir s njim: “Svaki vjernik koji bude plakao zbog pogibije Imama Husejna, mir s njim, tako da mu suze budu tekle obrazima, zbog tih će mu suza Allah Uzvišeni pripre­miti mjesto u Džennetu, u kojem će dugo boraviti.”[1]

Imam Bakir, mir s njim, u hadisu o zijaretu Husejna, mir s njim, na dan Ašure iz daleka ili iz blizine: “Zatim dozivati Husejna i oplakivati ga, i narediti onima koji su u njegovoj kući i ukoliko nema bojazni od njih da ga oplakuju… I međusobno se tješiti zbog žalosti za Huse­jnom, mir s njim…” Upitah: “Kako da jedni druge tješimo?” Odgovori: “Go­vorite: ‘Da nam Allah uveća nagradu zbog žalosti koju imamo za Husejnom, i da nas i vas učini od onih koji će uz Mehdija, mir s njim, člana Ehli-bejta, i zastupnika njegove krvi, tražiti krvarinu za njega.”[2]

Imam Rida, mir s njim: “Za koga dan Ašure bude dan žalosti, tuge i plača, učinit će Allah Uzvišeni da mu Sudnji dan bude dan ra­dosti i veselja.”[3]

Imam Rida, mir s njim: “Za nekim ko je poput Husejna treba plakati. Zaista, plač za njim uklanja velike grijehe.” Zatim reče: “Kada bi nastupio mjesec Muharem, moga oca ne biste mogli vidjeti nasmija­nog, već bi ga savladala tuga, sve dok ne prođe deset dana, a kada nastupi deseti dan, bio bi to za njega dan tuge, žalosti i plača, a po­navljao bi: ‘Ovo je dan kada je ubijen Husejn, mir s njim.’”[4]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Ertan Basarik

 

[1] Sevabu-l-a‘mal, 108/1.

[2] Misbahu-l-mutehedždžid, 772.

[3] ‘Ilelu-š-šerai‘, 227/2.

[4] Vesailu-š-ši‘a, 10/394/8.

Pitanja i odgovori