Interliber, 2013

Fondacija „Mulla Sadra“ je treći put učestvovala na velikom međunardonom sajmu knjige „ Interliber“ u Zabregu. Sajam je trajao 6 dana, od 12.11 do 17.11. 2013. Fondacija je dobila na korištenje mali dio štanda Kulturnog centra Ambasade islamske repubilke Iran u Zagrebu.

Pitanja i odgovori