Tumačenje 40 hadisa

Djelo Četrdeset hadisa Imama Homeinija sadrži predavanja iz područja islamske etike i osnova islamskog vjerovanja koja je održao studentima vjerskog tradicionalnog učilišta El-Fajdijja i Mula Sadik u svetom gradu Komu, a čije pisanje je okončao 1939. godine. Nakon što je ovaj rukopis bio u potpunom zaboravu skoro pola stoljeća pristupilo se njegovom štampanju.U početku je svaki od četrdeset hadisa objavljivan u časopisu Al-I’tisam, počev od broja 19. Kasnije su svi tekstovi sabrani i objavljeni u jednoj knjizi na devet stotina stranica. Djelo je štampano u dva toma, 1987. godine u izdanju Dar Taha li-t-tiba'a u Kazvinu. Godine 1993. objavljeno je i u izdanju Fondacije za obradu i objavljivanje zaostavštine Imama Homeinija.

40 Hadisa

Pitanja i odgovori