Dova u baštini Poslanikove porodice

Glavna vrijednost djela je u činjenici da čitaocima pruža sve najvažnije o dovi kao osnovnom i suštinskom odnosu čovjeka sa Stvoriteljem njegovim, dovi koja, u stvari, jeste smisao čovjekova života, ali i cjelokupnog postojanja.

Također, autor je ukazao i na neke smislove dove koji su, nažalost, ostali zastrti u brojnim drugim djelima i tekstovima o dovi kao svojevrsnom vidu ibadeta. Autori tih djela govore uglavnom o potrebi čovjekovog stalnog zahvaljivanja dragom Bogu (hamd), prisjećanju Njegovom (zikr), moljenju i traženju od Njega (du'a). Za razliku od njih, Muhammed Mehdi el-Asifi na više mjesta podsjeća na još jednu važnu činjenicu: da je sama Božija milost čovjeku da on sve to čini. Prema tome, «Božija milost je da čovjek moli». Bez te milosti, ne bi bilo ni tog moljenja.

Iz recenzije Mehmedalije Hadžića

Pitanja i odgovori