Božija pravda

Značenje Božije pravde 

A – U Njegovim djelima nema ni trunke nasilja

Kur'an:

إِنَّ اللَّـهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَـكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Bog zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti, ljudi je sami sebi čine.[1]

Hadis:

U Sahihu Muslima prenosi Ebu Zerr od Vjerovjesnika, s.a.v.a., koji je prenio od Boga Višnjeg, da je rekao: ‘O robovi Moji, Ja sam, zaista, Sebi zabranio nasilje i učinio sam ga zabranjenim među vama, pa ne činite nasilje jedni drugima!'“[2] 

B – Onaj Koji pravdu održava

Kur'an:

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَ‌بِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

„Riječi Gospodara tvoga su vrhunac isitne i pravde; Njegove riječi niko ne može promijeniti i On je Svečujući, Sveznajući.“[3]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Na pravdi stoje Nebesa i Zemlja.“[4] 

C – Naređivanje pravde

Kur'an:

قُلْ أَمَرَ‌ رَ‌بِّى بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

Reci: Gospodar moj naređuje pravednost. I okrećite lica svoja samo Njemu kada klanjate i molite Mu se, iskreno Mu ispovijedajući vjeru! Kao što vas je stvorio iz ničega, tako će vas ponovo oživjeti.[5]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., u moljenju Dževšen kebir, rekao je: „O Najmudriji od mudrih, o Najpravedniji od pravednih!“[6] 

D – Pravednost u suđenju i presudi

Kur'an:

وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

I presuđeno će im biti pravedno: neće im biti učinjena nepravda.[7]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada je Junus, mir s njim, vidio da mu se njegov narod ne odaziva i da ne vjeruje, rasrdio se i tako saznao da nije strpljiv, te se požalio Gospodaru svome. Među onim na šta se žalio bilo je: ‘Gospodaru moj, Ti Si me poslao narodu mom kada sam imao trideset godina i ja sam ostao među njima, pozivajući ih u vjerovanje u Tebe i prihvatanje poruka Tvojih. Plašio sam ih kaznom Tvojom i osvetom za grijehe trideset tri godine, pa su me oni optuživali za laž, nisu mi vjerovali, poricali su moje vjerovjesništvo i omalovažavali poslanice moje. I počeli su mi prijetiti pa sam se pobojao da će me ubiti. Zato, spusti na njih kaznu Svoju, jer su oni narod koji neće vjerovati!’ Tada je, nastavio je Allahov Poslanik, Bog objavio Junusu: ‘Zaista, među njima su i trudnica, i dijete u majčinoj utrobi, i dijete, i starac, i nejaka žena, i nemoćni, i uniženi, a Ja sam pravedni sudija, milost Moja je ispred srdžbe Moje. Tako, Ja neću kažnjavati mlade grijesima starih u tvome narodu, a oni su, o Junuse, robovi Moji. Ja volim da budem s njima strpljiv, da im budem blag i da im dam vremena da Mi se obrate pokajanjem svojim.'“[8]

Pravednost u kažnjavanju loših djela

Kur'an:

الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّـهَ سَرِ‌يعُ الْحِسَابِ

Toga dana će svakom ljudskom biću biti nadoknađeno ono što je zaslužilo; toga dana nema nepravde! Zaista, Bog je brz u svođenju računa![9]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj koji na Ovom svijetu počini grijeh i bude zbog toga kažnjen, Bog je pravedniji od toga da ponovi kaznu robu Svome. A onaj koji učini grijeh na Ovom svijetu pa mu ga Bog prikrije, Bog je plemenitiji da se vrati na ono što je već oprostio.“[10]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 1, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] Junus, 44.

[2] Sahihu Muslim, sv. 4, str. 1994, predaja 55.

[3] El-En‘am, 115.

[4] ‘Avali-l-leali, sv. 4, str. 103.

[5] El-A‘raf, 29.

[6] El-Misbah li-l-Kafa‘mi, str. 338.

[7] Junus, 54.

[8] Tefsiru-l-‘Ajjaši, sv. 2, str. 129, predaja 44.

[9] Gafir, 17.

[10] Sunenu Ibn Madže, sv. 2, str. 868, predaja 2604.

Pitanja i odgovori