Tajna

Prikrivanje tajne

Imam Ali, mir s njim: “Ko čuva svoju tajnu, ima slobodu u ruci svojoj.”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Pobjeda se stiče odlučnošću, odlučnost dobrim promišljanjem, a promišljanje čuvanjem tajni.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Tajna tvoja je tvoj zarobljenik, a ako je razotkriješ, ti ćeš postati njen zarobljenik.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Grudi mudroga su riznica njegove tajne.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Ako se uveća broj čuvara tajni, one su izloženije razotkrivanju.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Podari svome prijatelju svu ljubav, ali mu nemoj podariti potpuno povjerenje.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Najuspješniji poslovi su oni koji su obavijeni tajnošću.”[7]

Imam Ali, mir s njim: “Svoju tajnu ne povjeravaj nikome osim čovjeku od potpunog povjerenja.”[8]

Imam Ali, mir s njim: “Nema smetnji u tome da ti je tajna neotkrivena.”[9]

Imam Ali, mir s njim: “Ko je slab u čuvanju svoje tajne, taj nema sposobnosti ni za čuvanje tuđe tajne.”[10]

Imam Sadik, mir s njim: “Razotkrivanje tajne je pad.”[11]

Imam Sadik, mir s njim: “Tajna tvoja je dio tvoje krvi, zato ne treba da poteče tuđim venama.”[12]

Imam Rida, mir s njim: “Vjernik nije vjernik sve dok u njemu ne budu tri osobine: sunnet od njegova Gospodara, sunnet od njegova Poslanika, i sunnet od njegova zaštitnika. Što se tiče sunneta Gospodara, to je prikrivanje tajne. Allah, dž.š., je rekao: On tajne zna i On tajne Svoje ne otkriva nikome, osim onome koga On za Poslanika odabere.”[13]

Imam Dževad, mir s njim: “Objelodanjivanje neke stvari prije nego što se obistini predstavlja njeno kvarenje.”[14]

Osobe kojima ne treba povjeravati tajne

Imam Ali, mir s njim: “Ne povjeravaj tajnu neznalici koji nema snage da je sakrije.”[15]

Imam Ali, mir s njim: “Ne povjeravaj tajnu svoju onome ko nije povjerljiv.”[16]

Imam Ali, mir s njim: “Troje je kojima ne treba povjeriti tajnu: žena, prenositelj tuđih riječi i glupak.”[17]

Imam Sadik, mir s njim: “Četiri stvari propadaju, a tajna koja je povjerena nerazboritom čovjeku jedna je od njih.”[18]

 

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Nehdžu-l-belaga, izreka 162.

[2] Isto, izreka 48.

[3] Gureru-l-hikem, 5630.

[4] Nehdžu-l-belaga, izreka 6.

[5] Gureru-l-hikem, 7197.

[6] Isto, 2463.

[7] Isto, 3284.

[8] El-Bihar, 77/235/3.

[9] El-Bihar, 77/269/1.

[10] Gureru-l-hikem, 8941.

[11] Tuhafu-l-‘ukul, 315.

[12] El-Bihar, 75/71/15.

[13] Isto, 75/68/2.

[14] Isto, 75/71/13.

[15] Gureru-l-hikem, 10265.

[16] Isto, 10166.

[17] Isto, 4662.

[18] El-Bihar, 75/69/4.

Pitanja i odgovori