Allame Sejjid Muhammed Husejn Husejni Teherani

Allame Muhammed Husejn Husejni Teherani (1345–1416. H.) potomak je loze koja je kroz pokoljenja davala velike učenjake, kako s očeve tako i s majčine strane. Nakon što je završio univerzitetsko školovanje u Teheranu, preselio se u Kom radi izučavanja islamskih nauka i nastavka svoga vjerskog odgoja. Fikh i usul učio je kod najboljih učitelja onoga vremena u Komu, a stepen idžtihada u fikhu stekao u nastavku školovanja u Nedžefu od ajetullaha Huija. Islamsku filozofiju i irfan proučavao je kod učitelja bez premca u svome vremenu, Allame Tabatabaija. Svjedočanstvo njihova odnosa jeste i biografska knjiga Blistajuće sunce, posvećena učitelju nakon njegova preseljenja na ahiret.

Allame Teherani ostavio je iza sebe velik broj djela iz različitih područja islama: fikha,  tefsira, morala, irfana i historije. Njegova najpoznatija i hvale vrijedna djela, osim Poslanice koja je pred vama, jesu:

Spoznaja Allaha (3 sveska)

Učenje o proživljenju (10 svezaka)

Imamologija (18 svezaka)

Melekutska svjetlost Kur'ana (4 sveska)

Tevhide ilmi we ejni, itd.

Pitanja i odgovori