Šljiva

Ibrahim ibn Abd al-Hamid al-Ansari prenio je od Muhammeda ibn Merwana, od Halid ibn Nadžiha, od Omer ibn Šemra, od Džabir ibn Jezid al-Džufija, od Imama Abu Džafera – mir neka je na nj – koji je rekao: “Čovjek se požalio na ljutinu koja se upalila u njemu, da se skoro sav bio savio.” Imam mu je rekao: “Uzmi šljiva pa će ti se to povući.”

Prenosi se od Al-Araqa ibn Sulejmana, koji je kazao: “Upitao sam Abu Abdillaha – mir neka je na nj – o šljivama, te mi je on rekao: ‘One su korisne za ljutinu i one relaksiraju zglobove, ali ih ne jedite puno, jer će vam one formirati vjetar u zglobovima.’” Od njega – mir neka je na nj –također se prenosi da je rekao: “Šljive na prazan stomak umiruju žuč, ali podstiču vjetrove.” Od njega – mir neka je na nj –isto tako se prenosi: “Jedite zrele šljive jer one stvaraju učinke koji ostaju i otklanjaju štetu. Jedite ih oguljene, jer su zdrave za svaku vrstu ljutine i vreline koje otklanjaju iz tijela.”

 

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori