Med i čurekot

Allahov Poslanik, neka je blagoslov na nj i na njegovu porodicu, je rekao: “U crnom kuminu je lijek za svaku bolest izuzev otrova.” Rečeno je: “O Alla­hov Poslaniče, šta je to otrov.” On je odgovorio: “Smrt! Ovo dvoje (med i crni kumin) nisu predodređeni da griju ili hlade, niti za prirodne konstituente, već su oboje lijek gdje god se nađu.”

Med u predajama 

Od Abu Džafera al-Baqira – mir neka je na nj – je izreka:“Arapska medicina može se dijeliti na sedam vrsta: kuping, klistiranje, kupanje u banji s parom, udisanje para od ljekovitih biljaka, povraćanje i jedenje meda. A konačni lijek je spaljivanje, a ponekad u dodatku tome može biti mazanje lijekom.”

 

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori