Kruška

Muhammed ibn Džafer al-Bursi prenio je od Muhammeda ibn ­Jahjaa al-Armanija, od Muhammeda ibn Sinana al-Zahirija, od Junus ibn Zebjana, od Al-Mufaddala, od Ibn Omera, od Muhammed ibn Is­maila ibn Abu Zejneb, od Džabir al-Džufija, od Muhammed ibn Ali al-Baqira – mir neka je na nj – od njegovih djedova da je Emir al-mu'minin rekao: “Jedite kruške jer one glačaju srce.”

Od Zijada ibn al-Džehma, od Al-Halebija, prenosi se da je rekao: “Abu Abdillah – mir neka je na nj – rekao je čovjeku koji mu se požalio na bolove u srcu: ‘Jedi kruške.’”

 

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori