Dijeta i njeno trajanje

Ahmed ibn Muhammed prenio je od Hasan ibn Mahbuba, od Ali ibn Ri'aba, od Al-Halabija, koji je rekao: “Čuo sam Abu Abdillaha – mir neka je na nj – da kaže: “Ustezanje od hrane više od sedam dana prestaje biti korisno.”

Hasan ibn Redž'a prenio je od Jaquba ibn Jezida, od jednog od svojih drugova, od Abu Abdillaha – mir neka je na nj – da je rekao: “Ustezanje od hrane je jedanaest jutara, potom nema ustezanja.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori