Čurekot

Al-Qasim ibn Ahmed ibn Džafer je prenio od Al-Qasima ibn Mu­hammeda, od Abu Džafera, od Muhammeda ibn Ya'la abu Amra, od Dariha, koji je rekao:

“Rekao sam Abu Abdillahu – mir neka je na nj: ‘Muči me krčanje i bol u stomaku.’ On je kazao: ‘A šta te sprečava da uzmeš crni kumin? To je lijek za svaku bolest osim otrova.’”

Prenosi se od Imama Baqira – mir neka je na nj – da je rekao: “Alla­hov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu – o crnom kuminu je govorio da je on lijek za svaku bolest izuzev otrova. Kada su pitali: ‘O Allahov Poslaniče, kakvog otrova?’ On je odgovorio: ‘Smrti.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori