Bol tetive koljena

Abu Atab Abdullah ibn Bistam prenio je od Ibrahima ibn Muham­meda al-Awdija, ovaj od Safwana al-Džammala, od Džafera ibn Mu­hammeda, od njegova oca, od Ali ibn Husejna – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Čovjek se požalio Abu Abdillahu Husejn ibn Aliju – mir neka je na nj: ‘O sine Allahova Poslanika, muči me bol tetive koljena i sprečava me da stojim na namazu.’ On mu reče: ‘A šta te sprječava da učiš dovu?’ Ovaj odgovori: ‘Ali ne znam koju.’ Imam reče: ‘Kada te snađe bol, stavi svoju ruku na koljeno i reci: U ime Allaha i sa Allahom, mir neka je na Allahova Poslanika i neka je blagoslov Allahov na njega i njegovu porodicu. A onda prouči ovaj ajet: Oni ne veličaju Allaha onako kako Ga treba veličati; a čitava Zemlja će na Sudnjem danu u vlasti njegovoj biti, a Nebesa će u desnici Njegovoj smotana biti. Hvaljen neka je On i vrlo vi­soko iznad onih koje njemu smatraju ravnim.’(Kur'an, 39:67)Čovjek je postupio po preporuci i Uzvišeni Allah ga je izliječio.”

Pitanja i odgovori