Bol u nozi

Haddaš ibn Sabra prenio je od Muhammeda ibn Džamhura, od Saf­wana Bayya’ al-Sabirija, od Salim ibn Muhammeda, koji je rekao:

“Požalio sam se Imamu Sadiku – mir neka je na nj – na bol u nozi, i objas­nio mu da me to onemogućava u priskrbljivanju zarade za življenje. On je kazao: ‘Uči dovu za zaštitu od toga.’ ‘Kakvu dovu, o sine Allahova Poslanika?’ On odgovori: ‘Učit ćeš ovaj ajet sedam puta i bit češ izlije­čen, ako Bog da: Obznani im ono što ti je objavljeno u Knjizi tvoga Go­spodara; nijedan čovjek ne može izmijeniti njen sadržaj. Osim kod Njega, ti nigdje nećeš naći utočište.’” (Kur'an, 18:27)

On je rekao: “Učio sam ajet sedam puta, kako me on podučio, i više nikada nisam osjetio bol.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori