Porođajni bolovi i tegobe pri porodu

Salih ibn Ibrahim al-Misri je prenio od Ibn Faddala, od Muhammeda ibn al-Džehma, od Al-Munhala, od Džabira ibn Jezida, od Al-Džufija kako je došao neki čovjek Imamu Bakiru – mir neka je na nj – i rekao:

“O sine Allahova Poslanika, pomozi mi.” Imam je upitao: “Šta te muči?” On reče: “Moja žena je na smrtnoj postelji zbog patnji nastalih od iscrpljenosti radom (al-Talq).” On je kazao: “Idi i nad njom prouči ajete: I porođajni bolovi prisiliše je da dođe do stabla jedne palme. ‘Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam u zaborav pala!’ – uzviknu ona. I melek je, koji je bio niže nje, zovnu: ‘Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok proteče. Zatresi palmino stablo, posut će po tebi da­tule svježe. (Kur'an, 19:23-25)Potom podigni ton svoga glasa pri učenju ovog ajeta: Allah vas iz trbuha majki vaših izvodi, dok ništa ne znate, i daje vam sluh i vid i razum da biste bili zahvalni. (Kur'an, 16:78)Tako se iscjeljuje patnja nastala radom, Allahovom voljom. Ona će biti trenutno izliječena uz pomoć Uzvišenog Allaha.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori