Padavica

Od Abu Hasan al-Ride – mir neka je na nj – prenosi se da je on vidio čovjeka koga je snašla padavica, te je zatražio čašu vode za njega. Potom mu je proučio suru Hamd i dvije sure za traženje utočišta – Felek i Nas; potom je naredio da mu se po glavi i po licu polije ona čaša vode. Čovjek je ustao i Imam mu je rekao: “Neće ti se to više nikada vratiti.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori