Bol u leđima

Al-Hidr ibn Muhammed prenio je od Al-Havarinija, od Faddala, od Abana ibn Osmana, od Ibn abu Hamze al-Sumalija, od Abu Džafera Mu­hammeda Bakira – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Čovjek iz Hamadana se požalio Imamu Aliju – mir neka je na nj – na bol u leđima i kazao da ne spava noćima.On mu je odgovorio:‘Stavi svoju ruku na bolno mjesto i prouči ovaj ajet tri puta: Nijedno živo biće ne umire osim dozvolom tvoga Gospodara, u tačno određeno vri­jeme. Ko god želi nagradu Ovog svijeta, Mi ćemo mu je dati. A ko želi nagradu Onoga svijeta (Ahireta), Mi ćemo mu je dati. Mi ćemo nagraditi zahvalne. (Kur'an, 3:145) Potom prouči suru Al-Kadr sedam puta i bit ćeš izliječen, ako Bog da.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori