Grčenje želuca

Hamid ibn Abdullah al-Madani prenio je od Ishaka ibn Muhammeda, pristalice Abu Hasana, od Ali ibn Sindija, od Sa'd ibn Sa'da, od Musa ibn Džafera – mir neka je na nj – koji je jednom svom pristalici, koji mu se žalio na bolove u trbuhu rekao:

“Uzmi vodu i prouči nad njom tri puta ovu dovu i nemoj dosipati na nju ulje: Allah želi da vam olakša i Allah ne želi da vam otežava. Potom prouči: Zar ne znaju nevjernici da su Nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? Ta zar neće vjerovati? (Kur'an, 21:30)Zatim to popij, pređi rukom preko svog stomaka i bit ćeš izliječen, ako Bog da.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori