Dova za izlječenje

Muhammed ibn Jusuf al-Mu'azzizin, koji je proučio ezan u džamiji u Samari, prenio je od Muhammeda ibn Abdullaha ibn Zabada, od Mu­hammeda ibn Bekra al-Azdija, od Abu Abdillaha – mir neka je na nj – koji je svojim drugovima i sljedbenicima, koji su bili bolesni, preporučio da uzmu novi zemljani vrč i stave vodu u nj, donoseći samu vodu. Oni trebaju tada učiti suru Al-Kadr, polahko, nad vodom 30 puta, potom piti tu vodu, uzimati abdest njome i okupati se njome, kada god se ona bude koristila, njena će učinkovitost rasti, i to neće trajati više od tri dana, a da ih Uzvišeni Allah ne izliječi od njihovih bolesti.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori