Cista

Muhammed ibn Amir prenio je od Muhammeda ibn Alima al-Saqafija, od Amara ibn Isa al-Kilabija, od Abdullaha ibn Sinana, od Imama Abu Abdillaha – mir neka je na nj – da je Sinan rekao:

“Došao je čovjek od šiija i požalio se Imamu na cistu koja se pojavila na njemu. Imam mu je na to rekao: ‘Posti tri dana, potom se okupaj čet­vrti dan u podne i izađi na ravnicu ispred svoga Gospodara. Ponesi sa sobom čisto, zakrpljeno i dronjavo odjelo. Klanjaj četiri rekata namaza, uči na njima ono što ti je lahko iz Kur'ana i budi skrušen u svojoj molitvi. Kada završiš, svuci svoju odjeću, a na sebe navuci dronjavu odjeću, i spusti svoj desni obraz na zemlju, potom izgovori skrušeno i ponizno sljedeću dovu: O Jedini, o  Jedinstveni, o Sveti, o Opraštajući, o Sve­moćni, o Bliski, o Ti koji se odazivaš, o Najmilostiviji od milostivih, bla­goslovi Muhammeda i njegovu porodicu, ukloni moju bolest, odjeni me lijepom ćudi, daj mi samodovoljnost i zdravlje na Ovom i na Onom svi­jetu. Obdari me Svojim blagodatima i ukloni iz mene ono što me muči i proganja.’ Potom mu je Imam – mir neka je na nj – rekao: ‘Znaj da ti ovo neće koristiti dok ne budeš eliminisao konflikt protiv toga u svom srcu, i dok ne budeš znao da će ti ovo koristiti.’” Ibn Sinan je rekao: “Čovjek je učinio kao što mu je Imam Džafer – mir neka je na nj –  preporučio i postao je izliječen.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori