Bolno bedro (stegno)

Abu Abdurahman al-Katib prenio je od Muhammeda ibn Abdullaha al-Za'faranija, od Hamada ibn Isaa, od Emir al-mu'minina – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Kada nekog od vas pogodi bol u stegnu, neka sjedne u kadu napun­jenu vrućom vodom i stavi svoju ruku na bolno stegno i neka izgovara: Zar ne znaju nevjernici da su Zemlja i Nebesa bila jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? Pa zar neće vjerovati? (Kur'an, 21:30)”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori