Zemzem voda

Al-Džarud ibn Ahmed prenio je od Muhammeda ibn Džafera al-Džaferija, od Muhammeda ibn Sinana, od Ismail ibn Džabira, koji je rekao: “Čuo sam Abdullaha es Sadika – mir neka je na nj – da je rekao: ‘Voda Zemzema je lijek za svaku bolest’,i ja mislim da je rekao: ‘Šta god to značilo, jer Božiji Poslanik – neka je mir i blagoslov Alahov na nj i njegovu porodicu, preporučivao bi vodu sa vrela Zemzem, kad god bi je pio.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori