Zaustavljanje krvarenja

Al-Sabbah ibn Muhammed al-Azdi prenio je od Al-Husejna ibn Halida, koji je rekao:

“Žena se požalila Imamu Ridi – mir neka je na nj – na neprestano krvarenje. On joj je napisao: ‘Uzmi pregršt korijandera i jedan sumak i potom to nakvasi i ostavi na otvorenom zraku u toku jedne noći. Potom to prosij i stavi na vatru. Popij zdjelicu toga i krvarenje će prestati, ako Bog da.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori