Bolne oči

Ahmed ibn Bešir je prenio od Džafera ibn Muhammeda ibn Abdul­laha al-Džemala, koji sljedeći hadis pripisuje Emir al-mu'mininu – mir neka je na nj – da je rekao:

“Salman i Ebu Zer, neka je Allah zadovoljan njima, požalili su se na bol u očima. Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka su na nj i njegovu porodicu – došao ih je posjetiti. Kada ih je vidio, rekao im je po­jedinačno. ‘Ne spavaj na svojoj lijevoj strani sve dok trpiš bol u očima i ne jedi datule sve dok te Uzvišeni i Moćni Allah ne izliječi.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori