Tegobe u glavi, zubobolja i probadanje u oku

Muhammed ibn Džafer al-Bursi prenio je od Muhammed ibn Yahyaa al-Armanija, od Muhammed ibn Sinan ibn Abdullah al-Sinani al-Za­hirija, od Junus ibn Zabijana, od Muhammed ibn Abu Zejneb, od Džafer ibn Muhammed Es-Sadiqa – mir neka je na nj – od svojih djedova, od Emir al-mu'minina – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Jedite endiviju, jer nema jutra kada nebeske kapi ne padnu na nju.”

Prenosi se od Muhammeda ibn Abu Nasra, od njegova oca, od Abu Abdillaha – mir neka je na nj – da je rekao: “Požalio sam mu se na te­gobe u glavi, zubobolju i probadanje u mom oku – zbog čega mi je lice bilo svo otečeno. On – mir neka je na nj – je rekao: ‘Uzmi ovu endiviju i iscijedi njen sok. Uzmi sok i njime prelij grumen šećera. To će te spasiti od bolesti i ukloniti tegobe.’” Abu Nasrov otac je rekao: “Otišao sam kući i primijenio navedeni lijek, te potom zaspao. Ujutro sam bio pot­puno izliječen, hvala Allahu.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori