Bol u slabinama i za olakšanje stolice

Imam je rekao:

“Uzmi 4 miskala bibera, sličnu količinu džumbira, dugog bibera, riže, muškata, kineskog cimeta – svakog od njih u istoj količini, tj. 4 miskala. Uzmi 40 miskalaprvoklasnog čistog kravljeg masla i 46 miskalabijelog šećera. Samelji ih zajedno i potom prosij kroz finu tkaninu. Dodaj tome približno istu količinu pročišćenog meda. Ko god to pije za ozdravljenje struka, neka to uzima po 3 miskala, a ko god to uzima radi olakšane sto­lice, neka uzme po 7 miskalaili 8 miskalau mlakoj vodi. To će ukloniti od njega tegobe, voljom Uzvišenog Allaha, i on neće imati potrebe za drugim lijekom osim ovoga. Kada se uzme kao laksativ i za lijena cri­jeva, tada neka to uzima sa medom, jer je to iskušano kao dobro.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori