Bol u grlu

Al-Kalabi al-Basri prenio je od Omera ibn Osmana al-Bazzaza, od Al-Nadra ibn Suweyda, od Muhammeda ibn Halida, od Al-Halebija, koji je rekao:

“Abu Abdillah – mir neka je na nj – je rekao: ‘Nismo našli ništa slično mliječnoj supi za izlječenje bola u grlu.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori