Slabine

Muhammed ibn Džafer al-Bursi prenio je od Muhammeda ibn Yahya al-Armanija, od Muhammeda ibn Sinana, od Abu Abdillaha – mir neka je na nj – da je Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu – rekao:

“Pijte selen, jer je on dobar za bolest u struku.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori