Proljev

Bišr ibn Abd al-Hamid al-Ansari prenio je od Al-Wašša, od Mu­hammeda ibn Fudayla, od Abu Hamze al-Thumalija, od Abu Džafera Muhammeda ibn Ali al-Baqira – mir neka je na nj – da mu se čovjek požalio na sporost i slabost rada crijeva. Imam Baqir mu je rekao:

“Uzmi nešto jermenske gline, stavi je na blagu vatru i zatim pojedi jedan dio toga. Slabost će prestati.” Od njega se – mir neka je na nj – ta­kođer prenosi da je o  slabosti crijeva rekao sljedeće: “Uzmi komad bijele gline, nešto sjemena od fleaworlda,komad arapske gume (gumiarabike) i komad jermenske gline. Pomiješaj sve to i pusti da provrije na lagahnoj vatri; potom pij tu otopinu.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori