Hemeroidi

Ahmed ibn Ishak je prenio od Abdullaha ibn Abd al-Rahmana ibn Abu Nayrana, od Abu Muhammeda al-Sumalija, od Ishaq al-Džeririja, koji je rekao:

“Imam Baqir – mir neka je na nj – je rekao: ‘O Džeriri, imaš li hemor­oide?’ Odgovorio sam: ‘Da, o sine Allahova Poslanika, i molim Allaha Moćnog i Sveobuhvatnog da mi ne batali moju nagradu za to.’ On mi je odgovorio: ‘Hoćeš li da ti preporučim lijek za to?’ Odgovorio sam: ‘O sine Allahova Poslanika, tako mi Allaha, liječio sam ovo sa hiljadu lijekova, ali mi nijedan od njih nije pomogao i hemoroidi mi i dalje krvare.’ On je kazao: ‘Teško tebi, o Džeriri. Ja sam liječnik nad liječ­nicima, učitelj sam učitelja i mudrih, riznica sam vjerskog znanja i ja sam prvak iz Poslanikove kuće na Zemlji sada.’ Rekoh: ‘To je tako moj I­mame.’ On reče: ‘Tvoji hemoroidi su ženske naravi, oni ispuštaju krv.’ Rekoh: ‘U pravu si sine Allahova Poslanika.’ On reče: ‘Ti moraš uzeti voska, jasminova ulja, storaxa, ruja, sara i lana. Stavi ih zajedno u jed­noj kutljači na lagahnu vatru. Kada ih izmiješaš dovoljno, uzmi količinu jednaku veličini jednog graška i premaži njome svoju stražnjicu. I bit ćeš izliječen, ako Bog da.’” Al-Džariri je rekao: “Tako mi Allaha, osim Ko­jeg nema drugog boga, učinio sam to samo jednom i bio sam potpuno izliječen. Od tada nisam iskusio nikakvu bol niti krvarenje.”

Također je Al-Džariri rekao:

“Navratio sam imamu Baqiru sljedeći put i on mi je rekao: ‘O Abu Ishaq, izliječen si, hvala Allahu’, a ja rekoh: ‘Da, neka budem žrtvovan umjesto tebe.’ Tada on reče: ‘Što se tiče Šuajba ibn Ishaqa, njegovi hemoroidi nisu kao oni u tebe. Oni su muške prirode.’ Potom je rekao: ‘Reci mu da uzme abradhar i da ga razdijeli u tri dijela. Neka iskopa jednu rupu, potom neka probije jednu rupu na pečenoj cigli, zatim neka stavi abradhar na vatru i neka ga prekrije tom ciglom, a potom neka sjedne na ciglu. Neka rupa na cigli bude sa suprotne strane njegove stražnjice. Kada se dim podigne iz nje, njena vrelina stići će do njega. Neka produži svoje sjedenje na njoj, koliko god može trpjeti (5-7 na­thalila). Ako uspije u tome, neka je ukloni i baci nastranu. Ako ne, neka stavi drugu trećinu abradhara na vatru i njome će ukloniti svoj problem potpuno. Neka to poslije premazuje voskom, uljem od jasmina, toraxom, sarom, i lanom.’”

On je kazao:

“Ovo je za muške homoroide, zato on treba pripremiti to onako kako sam opisao, da prekrije svoju stražnjicu time samo jednim slojem.” Vra­tio sam se Šuajbu. On je to primijenio kako mu je preporučeno i bio je izliječen, voljom Uzvišenog Allaha. Kada sam obavio hadždž sljedeći put, Imam Baqir mi je rekao: “O Abu Ishaq, šta ima kod Šuajba?” Rekoh mu: “O sine Allahova Poslanika, tako mi onoga ko te je uzdigao nad lju­dima i učinio te dokazom (hudždžetom) na Zemlji, on je samo jednom primijenio jednu pokrivku na oboljelom mjestu i bio je izliječen.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori