Strah

Džafer ibn Hannan al-Ta'i prenio je od Muhammeda ibn Abdullaha ibn Mesuda, od Muhammeda ibn Muskana al-Halebija, koji je rekao:

“Abu Abdillahu – mir neka je na nj – neki čovjek je rekao: ‘O sine Al­lahova Poslanika, imam kćerku zbog koje sam ojađen, jer ona je u panici i nervozi i danju i noću. Ako misliš da je učinkovito, moli Allaha za njeno ozdravljenje.’” Halabi je potom rekao: “Imam je zamolio za nju, potom je rekao: ‘Posavjetuj je da otvori krvni sud jer će joj to koristiti.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori