Mjesta na kojima se radi hidžama

Ahmed ibn Muhammed prenio je od Abu Muhammeda ibn Halida, od Abdullaha ibn Bukejra, od Zarara ibn Ajana sljedeće kazivanje:

“Čuo sam Abu Džafera al-Baqira – mir neka je na nj – da je rekao: ‘Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu –rekao je: ‘Kuping glave lijek je za svaku bolest osim za otrov.'”

Al-Hadr ibn Muhammed prenio je od Al-Havarinija, od Abu Mu­hammed al-Bardhaija, od Safwana, od Abdullaha – mir neka je na nj – sljedeće: “Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka je na nj i nje­govu porodicu – vršio bi kuping na tri mjesta: (1) za glavu, što je on zvao ­mutekaddima, (2) između ramena (nafi'a); i (3) između bedara bokova (­mu'ayyana).”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori