Klistiranje u predajama

Ibn Maša'allah Abu Abdillah prenio je od Al-Mubarak ibn Hamada, od Zur'a, od Sa'ma, koji je rekao: “Čuo sam Abu Abdillaha – mir neka je na nj – koji kaže: ‘Klistiranje je jedan od načina liječenja. Oni tvrde da se ovim jača stomak, i da su ga pravednici koristili.’”

Ibrahim ibn Abdurahman prenio je od Ishaka ibn Hasana, od Isaa ibn Bešira al-Wasitija, od Ibn Muskana i Zararija, koji su (obojica) kazali: “Abu Džafer – mir neka je na nj – je rekao da je medicina Arapa trovr­sna: kuping, klistiranje i konačno spaljivanje.”

Od Abu Džafera al-Baqira – mir neka je na nj – je izreka: “Arapska medicina može se dijeliti na sedam vrsta: kuping, klistiranje, kupanje u banji s parom, udisanje para od ljekovitih biljaka, povraćanje i jedenje meda. A konačni lijek je spaljivanje, a ponekad u dodatku tome može biti mazanje lijekom.”

Prenosi se od Imama Baqira – mir neka je na nj – da je rekao: “Na­jbolji lijekovi kojima možete tretirati sebe su: ‘Klistiranje, udisanje para l­jekovitih pripravaka, kuping i banjanje u banji s parom.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori