Padavica

Ibrahim ibn al-Mundhir al-Huza'i prenio je od Ahmeda ibn Muham­meda ibn Abu Bišra, od Abu Abdillaha – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Zatraži zaštitu za onoga koga je snašla iznenadna mršavost i reci: ‘Dozivam te, o Ti koji sve posjeduješ, dovom kojom su Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka su na nj i njegovu porodicu – i Ali ibn Ebu Talib – mir neka je na nj – pozivali džinne iz doline Al-Sabra, te su im oni odgovorili i poslušali, pa i ti poslušaj i odgovori i izađi iz toga i toga, sina toga i toga – odmah, trenutno.’”

Al-Husejn ibn Muhtar al-Hanzali prenio je od Abd al-Rahmana ibn Abu Hašima, od Abu al-Džaruda, od Abu Džafera Muhammeda ibn Alija –mir neka je na nj – da je on učio ovu dovu za svaku patnju: “Stavi svoju ruku na svoja usta i reci: ‘U ime Allaha Milostivog Samilosnog.’ I reci tri puta: ‘Tako mi Allahove veličine, tako mi savršenstva Allahovih riječi.’ Potom stavi tri puta svoju ruku na bolno mjesto i reci tri puta: ‘Utječem se putem moći Allahove i Njegove snage od onoga nad kojim On ima vlast, od zla onoga što je pod mojom rukom.’ Bol će se povući, ako Bog da.”

Ibrahim ibn al-Hasan prenio je od Ibn Mahbuba, od Abdullaha ibn Si­nana, od Abu Hamze, od Abu Džafera al-Baqira – mir neka je na nj – da je on rekao: “Ulje upotrijebljeno noću prolazi u krvne sudove i osvježava kožu.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori